Bilgi

Kuarp ERP, B2B (Business to business) modelinin tüm ihtiyaçlarını en sade ve hızlı biçimde karşılar. İşletmenin gereksinimlerine uygun modülleri anlaşılır ve pratik biçimde sunar. Finansal Yönetim, Personel, Tedarik ve Teslimat, Satış ve Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetler, Müşteri Yönetimi bileşenleri ile işletme bütünlüğü sağlanarak, işletme kontrol altında izlenir.